โทษของการติดยาเสพติด (Blame-drugs)

Blame drugs

ยาเสพติด คือสารหรือยาที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์ซึ่งเมื่อยาเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยการกิน สูดดม ฉีด หรือด้วยวิธีใด ๆ ก็จะส่งผลถึงร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญๆ เช่น ต้องเพิ่มขนาดยาอย่างต่อเนื่อง มีอาการอยากยาเมื่อทานยา มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะบริโภคทั้งทางร่างกายและจิตใจ สุขภาพทั่วไปแย่ลง

ประเภทของยาเสพติด

1. ยาเสพติดมีฤทธิ์ระงับประสาท เช่น ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ยาเซโคบาร์ติแบท (Barbiturate) สุราแห้งหรือโซโคบอล ทำให้เกิดเส้นประสาท สมอง อารมณ์ จิตใจเฉื่อยชา

2. สารกระตุ้นประสาท เช่น แอมเฟตามีน กระท่อม โคเคน ยาม้า ยาขยัน สารกระตุ้น เส้นประสาทเร่ง ทำให้เกิดนิ่ว ตื่นตัว หงุดหงิด หงุดหงิดอยู่เสมอ

3. หลอนประสาทเช่น LSD ทำให้เกิดภาพหลอนเห็นภาพที่ผิดปกติไปจากเดิม

4. มันทำงานได้ทั้งในการกดทับและกระตุ้นเส้นประสาท และยาหลอนประสาท เช่น กัญชา

อาการของคนที่ติดยา

1. คนที่ติดยาเสพติดมีอาการหลายอย่างที่เห็นได้ชัดเจน ทั้งทางกายและทางพฤติกรรม

2.ผอม ซีด สุขภาพทรุดโทรม

3. ชอบอยู่คนเดียวเงียบ

4. เหนื่อยกับงาน เรียน หมดเรี่ยวแรง

5. กลายเป็นอารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียว หงุดหงิดง่าย

6.พฤติกรรมเปลี่ยน ละเลยกิจวัตรประจำวัน หักวินัย

ทางด้านจิตใจ

 • บุคลิกภาพผิดปกติ เช่น ต่อต้านสังคม ก้าวร้าว พึ่งพาผู้อื่น โดดเดี่ยวหรือหดหู่
 • ผู้ที่วิตกกังวล หวาดกลัว หรือมีอาการป่วยทางระบบประสาทหรือทางจิต จะมีอาการนอนไม่หลับ พวกเขามักใช้ยาเพื่อช่วยในการนอนหลับ
 • สภาพครอบครัวแตกแยก พ่อแม่ไม่เข้าใจเด็กขาดความอบอุ่นหรือเลี้ยงดูลูกอย่างไม่เหมาะสม หรือมีสมาชิกในครอบครัว

                                                                                                                   ทางด้านสังคม

 • ทำอันตรายต่อเส้นประสาทของสมอง จิตเสื่อม ซึมเศร้า วิตกกังวล ตื่นตระหนก และโรคจิตจากยาพิษนั้น
 • ประสบอุบัติเหตุได้ง่ายเนื่องจากความบกพร่องของกล้ามเนื้อและโครงกระดูกและการควบคุมระบบประสาท
 • ร่างกายซีดและอ่อนแอ                                                                                                                                                                                                                             

  โทษต่อสังคม

 •  มีโอกาสเป็นอาชญากรประเภทลักทรัพย์ได้ง่ายเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง
 • เป็นภัยต่อสังคม

โทษต่อครอบครัว

 • ขาดความมั่นคงในครอบครัว ไม่สามารถทำงานได้ ไม่น่าเชื่อถือของประชาชนทั่วไป นำพาภัยมาสู่ลูก ภรรยา ญาติ
 • ขาดความรับผิดชอบต่อครอบครัวและญาติ
วิธีการแก้ไข

1. จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างจิตใจ อารมณ์ ความคิดอย่างมีความหมาย เช่น ชมรมกีฬา ชมรมดนตรี

2.พ่อแม่และครูต้องเป็นมิตรกับเด็ก จะทำให้แน่ใจว่าผู้ใหญ่พยายามทำความเข้าใจเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเด็กจะรู้สึกเป็นมิตรเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหา ของตัวเองโดยไม่ปิดบังและควรพูดคุยและถามว่าทำไมการเสพติดถึงนานแค่ไหน? อย่าดูถูกเด็กและขอความช่วยเหลือทันที

3. ทำงานร่วมกับครูประจำชั้นของคุณเพื่อหาแนวทางแก้ไข เช่น การสนทนากลุ่มกับนักเรียน เกี่ยวกับอันตรายและโทษของยา ครูที่สนใจปัญหาเหล่านี้และรับฟังเด็กอย่างเห็นอกเห็นใจ จะช่วยลูกได้มาก

4. ควรแยกเด็กออกจากสภาพแวดล้อมเดิมหรือห่างจากเพื่อนที่ติด เพื่อป้องกันการกำเริบ

5. สร้างบรรยากาศครอบครัวที่มีความสุข ผู้ปกครองควรคืนดีกันเพื่อให้ลูกมีความมั่นคงทางจิตใจและอบอุ่น

6. อธิบายให้เด็กทราบและทราบบทลงโทษทางกฎหมายที่อาจเกิดจากการเสพยา

7. อธิบายให้เด็กฟังว่าการเลิกยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตนเอง เขามีความรับผิดชอบต่อชีวิตของเขาเอง เขามีความรับผิดชอบต่อชีวิตของเขาเอง ความสามารถในการเลิกยาจะทำให้อนาคตของเขาดีขึ้น