Blog

สาเหตุและวิธีป้องกันโรคซึมเศร้า

สำหรับ โรคซึมเศร้า นั้นเป็นโรคหนึ่งซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงชีวิตของคนเรา เหมือนกับโรคทางกายอื่นๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การเป็นโรคซึมเศร้าไม่ได้หมายความว่า ผู้ที่เป็นนั้นจะเป็นคนอ่อนแอ ล้มเหลว หรือไม่มีความสามารถ แต่เป็นเพียงการเจ็บป่วยอย่างหนึ่ง เกิดขึ้นได้โดยมีสาเหตุ เช่น การสูญเสีย การหย่าร้าง ความผิดหวัง และเกิดได้เองโดยไม่มีสาเหตุใดๆ ซึ่งในปัจจุบันโรคนี้สามารถรักษาหายได้ด้วยการใช้ยา การรักษาทางจิตใจ...

ปัญหาคู่ชีวิต ควรจัดการ หรือปล่อยผ่านไป

การที่คนเราต่างคนต่างถูกเลี้ยงดูมาคนละอย่าง คนละครอบครัว คนละนิสัยใจคอ ลักษณะนิสัยส่วนตัวย่อมแตกต่างกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติ การที่อยู่ดีๆเราต้องมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกัน มาใช้ชีวิตร่วมกัน มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่ออยู่ร่วมกัน ไม่ใช่เรื่องง่าย มนุษย์เราสามารถผิดใจกันได้จากเรื่องต้นเหตุเล็กๆและกลับกลายทำให้เป็นสาเหตุของการหย่าร้างได้เลยทีเดียว ปัจจุบันนี้มีคู่สมรส คู่ชีวิต เข้ารับการบำบัดชีวิตคู่อย่างมากและมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี สถิติการหย่าร้างเพิ่มขึ้นทุกปี จากน้อยสู่มาก ปัญหานี้เกิดจากอะไรถ้าไม่ใช่เพราะ ปัญหาเล็กๆน้อยๆที่มักจะมองข้ามแต่ไม่เคยปล่อยผ่านมันไป ทะเลาะทีไรนำกลับมาทะเลาะใหม่ได้ทุกรอบ ไม่มีวันจบสิ้น  ทุกครั้งที่เกิดการทะเลาะกันในครอบครัว จากเรื่องเล็กมักไปสู่เรื่องใหญ่ได้เสมอ...