รสชาติกลมกล่อม

เสน่ห์อาหารสตรีทฟู้ด เมืองไทย

เสน่ห์อาหารสตรีทฟู้ด ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชื่อเสียงด้านแผงขายอาหารริมทาง ไม่ว่าจะเด็ก ผู้ใหญ่ แม้กระทั่งชาวต่างชาติก็รู้จักกันเป็นอย่างดี เมื่อพูดถึงอาหารข้างทาง อาหารไทยข้างทางเป็นสิ่งแรกที่ชาวต่างชาตินึกถึง                ทำให้สตรีทฟู้ด และประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านอาหาร Street Food อร่อยเป็นหลัก ความสะอาดเป็นรอง ...